Bediening Baanverlichting

Inschakelen van de verlichting

Op het bedieningspaneel ziet u de zes banen van TIOL. Klik op de baan waar u wilt gaan spelen. Er verschijnt nu een popup venster. Klik hier op “Training”.

Op het scherm verandert de door u gekozen baan van kleur en verschijnt de gekozen lichtsterkte boven de baan. De verlichting is nu gaan branden. Bovendien is indien nodig ook automatisch de verlichting op de baan ernaast aangepast om een zo goed mogelijke verlichting te krijgen.

Uitschakelen van de verlichting

Na het verlaten van de baan moet de verlichting worden uitgeschakeld, tenzij er al weer nieuwe spelers op de baan staan. Klik voor het uitschakelen op het bedieningspaneel op de baan waar u heeft gespeeld. Er verschijnt weer een pop-up venster. Klik op “uit”, waarna de baan op het scherm weer de neutrale kleur aanneemt. De verlichting is nu uitgeschakeld.

Hints

Is het beeldscherm zwart/uitgeschakeld?
Tik tweemaal snel achter elkaar op het scherm (double click) en wacht rustig af tot het scherm tot leven komt (en/of probeer de volgende hint).
Is het beeldscherm “aan” maar staat daar niet het baanoverzicht?
Swipe naar links.

Algemeen

De lampen gaan niet na enige tijd vanzelf uit. Het is dus belangrijk dat je de verlichting bij het verlaten van de baan ook weer uitschakelt!! Behalve als er al weer opvolgers klaar staan natuurlijk, maar spreek daar dan wel mee af dat die de verlichting uit doen!
Nadat de verlichting van een baan is uitgeschakeld kan deze direct daarna ook weer worden ingeschakeld. Er is dus geen wachttijd meer van 20 minuten.
Naast de lichtsterkte “training” is er ook nog een lichtsterkte “wedstrijd” Deze wordt uitsluitend tijdens officiële (KNLTB)wedstrijden en tijdens toernooien gebruikt.

Noodprocedure

In geval van storingen (b.v. internet werkt niet) kan de noodprocedure worden gebruikt. In de voormalige keuken (nu rommelho) is daarvor tegen de achterwand een bedieningspaneel geplaatst. Voor het inschakelen van de verlichting draait u de betreffende schakelaar geheel rechtsom. Voor het uitschakelen draait u de schakelaar weer geheel linkdom.

Let op!!!
De lampen blijven eeuwig branden tot dat ze ook weer handmatig worden uitgeschakeld. Vergeet dit dus niet!!!

PENTAX DIGITAL CAMERA