Laden Evenementen

Extra ALV op dinsdag 17 januari 2023

Net zoals de meeste Nederlandse huishoudens gaan de stijgende energiekosten ook TIOL niet voorbij.

Om je een idee te geven: in januari 2022 bedroeg het termijnbedrag nog ruim 500 Euro/maand, in januari 2023 bedraagt het termijnbedrag ruim 1200 Euro/maand, een stijging van 240% in een jaar tijd. Deze stijging gaat ten koste van onze reserves (spaargeld) en daarmee ten koste van diverse plannen waar we voor aan het sparen waren (ambitieplan, zoals eerder gepresenteerd). Verder heeft onze energieprovider besloten om voortaan de termijnbedragen op maandelijkse basis aan te passen i.p.v. halfjaarlijks. Dat heeft zowel voor- als nadelen, het wordt er in ieder geval minder voorspelbaar door dus qua financiële planning lastiger.

Natuurlijk kijken we naar welke energiebesparende maatregelen het meest effect zullen hebben en hoe die zo snel als mogelijk te realiseren zijn. Dat heeft ertoe geleid dat er een energiescan bij TIOL is uitgevoerd. En dat heeft er weer toe geleid dat we een drietal speerpunten hebben gedefinieerd. Concreet: vervanging huidige gasontladingslampen door LED-baanverlichting, uitschakelen warmwatervoorziening en een kleine elektrische boiler in de keuken plaatsen ter vervanging, vervangen enkelglas in het clubhuis door HR++ glas.  

Inmiddels zijn we in contact met aanbieders om ons te helpen e.e.a. te realiseren. Op basis van de offertes is duidelijk dat we niet alles uit eigen zak kunnen financieren, het grootste deel van de benodigde investering zal moeten worden geleend. Ook daarbij kijken we naar meerdere aanbieders en hun voorwaarden. Voor het overige wordt er ook gekeken naar subsidiemogelijkheden en compensatieregelingen vanuit de overheid.

Resumerend: Al met al hebben de stijgende energiekosten op de zeer korte termijn een behoorlijke impact op de financiële positie van TIOL en dwingt deze situatie ons versneld energiebesparende maatregelen te nemen. Zo heeft elk nadeel ook z’n voordeel; het klimaat is hier waarschijnlijk bij gebaat, niet geheel onbelangrijk!

Aldus hebben we op korte termijn toestemming nodig van de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor de volgende onderwerpen:

  • Contributieverhoging per 1-1-2023. Voorstel met details te presenteren tijdens de ALV.
  • Financiering met bijbehorende verplichtingen m.b.t. rente en aflossing t.b.v. de investering voor energiebesparende maatregelen. Voorstel met details te presenteren tijdens de ALV.

Omdat we haast hebben om e.e.a. te realiseren nodigen we je uit voor het bijwonen van een extra algemene ledenvergadering (ALV):

Extra ALV: Dinsdag 17 januari 2023, om 20.00 uur, bij TIOL

Omdat we het belangrijk vinden dat je goed begrijpt wat er speelt en waarom we welke maatregelen denken te moeten nemen plus dat we je toestemming nodig hebben voor sommige van de te nemen maatregelen, hopen we van harte dat je aanwezig kunt zijn bij deze extra ALV op 17 januari 2023.

Overigens: de reguliere jaarlijkse ALV staat gepland op donderdag 23 februari 2023, dus noteer die datum vast in je agenda.

Hopelijk zien we je de 17e!

Namens het bestuur,

Nathan, Marjolein, Henny, Michel, Jeroen

Gegevens

Datum:
dinsdag 17 januari
Tijd:
22:00

Organisator

Bestuur TIOL
E-mail:
info@tiol.nl

Locatie

Clubhuis “de Serre”
Van Starkenborghkanaal ZZ 2a
Zuidhorn, GR 9801 TA Nederland
+ Google Maps