Historie Ereleden

Wie waren/zijn er erelid?

Erelid van TIOL word je niet zo maar. Dat blijft een uitzondering, en er gelden tegenwoordig strenge regels. Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn in ieder geval de volgende personen erelid c.q. erelid geweest. De lijst zal waarschijnlijk niet compleet zijn.

13 februari 2018: Rina Roede
23 februari 2009: Eric Schimmel
Maart 2004: Ron Walstra
20 januari 1981: Lammert Datema
???? Ru Brands
13 juni 1959: R. Weitering
1919(?): Gerrit Troste

Van het uitreiken van het erelidmaatschap is nog een aardige anekdote bekend.

Het is 13 juni 1959, TIOL viert het 50-jarig bestaan. De voorzitter van TIOL spreekt het slotwoord. Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan heeft het bestuur besloten aan twee leden het erelidmaatschap te verlenen Trots vraagt de voorzitter of beide leden het erelidmaatschap aanvaarden, waarop één van de twee opstaat wet de woorden “dat hoeft niet voorzitter, want ik ben al erelid van TIOL”.