Lammert Datema

Lammert Datema werd op 6 september 1928 geboren op de boerderij “de Osseweide” aan de Friesestraatweg.

In 1946 werd hij officieel lid van TIOL. Daarvoor was hij echter al enige jaren lid van de juniorenafdeling. Echt lid kon je toen pas worden als je 18 jaar was.

Lammert blonk bij TIOL vooral uit door zijn organisatorische talenten. Tennissen ging hem wat minder af. De laatste keer dat Lammert in een wedstrijdverslag voorkwam, was in 1959. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van TIOL waren er wedstrijden waar Lammert ook aan meedeed. Hij verloor in de eerste ronde met 6-0 en in de verliezersronde weer met 6-0. Het ging echter om gemengd-dubbel, dus misschien werd hij wel te veel afgeleid door zijn partner.

Nee, Lammert zijn talenten lagen op het bestuurlijke vlak. Lammert is jarenlang bestuurslid van TIOL geweest. Zowel als penningmeester als ook als publiciteitschef.

De meeste TIOL-leden zullen Lammert echter gekend hebben als toernooileider van het Pinkstertoernooi. In 1962 deed hij dat voor het eerst en hij is dat blijven doen tot aan het jaar 2000. Zo’n 38 keer dus! En dat allemaal zonder computer of zo. Lammert had aan een schoolbord en een krijtje genoeg om alles in goede banen te leiden.

In 1981 werd Lammert, mede naar aanleiding van 20 Pinkstertoernooien, benoemd tot erelid van TIOL.

Maar Lammert deed nog veel meer voor de tenniswereld. Hij was jarenlang voorzitter van de tennisbond “het Noorden”; hij was KNLTB competitieleider voor het district Groningen; hij was tennisverslaggever voor de Leekster Courant. En tot het laatst toe was hij een trouw supporter van de Nederlandse toptennissers in de Davis Cup en de Fed Cup. Vanaf 1994 woonde hij, op één na, als supporter alle wedstrijden (zo’n stuk of 70) van de Davis Cup en de Fed Cup bij. Waar ook ter wereld.

Lammert is overleden op 11 oktober 2016. Hij is 88 jaar geworden.

Lammer (leunend over de schutting) keuvelt tijdens een pinkstertoermooi met bestuursleden en de KNLTB-gedelegeerde.De plaats is op de TIOL-banewen achter Balk, Waarschijnlijk 1979 of 1980

Lammert als wedstrijdleider.

 

Lammert wordt erelid

Lammert wordt door de KNLTB in het zonnetje gezet tijdens een Davis cup (of FED cup) wedstrijd.

Ook op latere leeftijd kwam Lammert op ieder pinkstertoernooi nog even langs.