Ron Walstra

Ron Walstra, erelid van TIOL

Ron (Ronald Jan Walstra) is geboren in 1935. Het is niet bekend wanneer hij precies lid is geworden van TIOL, maar dat was in ieder geval in de tijd dat TIOL nog “achter Balk” haar tennisbanen had. Dus in ieder geval voor 1980.

Op 17 februari 2004 werd Ron benoemd tot erelid, en dat was natuurlijk niet zo maar. Ron is zijn tennisleven lang altijd belangrijk geweest voor TIOL. Van 1981 t/m ca. 1988 was Ron b.v. bestuurslid met “Jeugd en training” in zijn portefeuille. Veel belangrijker nog was echter zijn inbreng bij het baanonderhoud en bij de realisatie van gezelligheidstoernooien e.d. Hierbij moet in een adem ook Marijke (de echtgenote van Ron) worden genoemd. Als er weer eens wat te vieren was dan zorgde het echtpaar Walstra er steevast voor dar er ruim voldoende te smullen was van o.a. Indische maaltijden. Het was een echt TIOL echtpaar. Ron wat opvallender en Marijke wat meer op de achtergrond.

Ron is overleden op ….. Hij is … jaar geworden

Ik ga er vanuit dat dit Ron is. Geen idee waar de foto vandaan komt

Dit is “achter Balk” Dus van voor 1980. Helemaal rechts zou Ron moeten zijn. Links is mogelijk Eric Schimmel

.Hier zie je Ron als chef baanonderhoud in het goede oude gravel tijdperk

Op deze foto is Ron nogmaals te zien, ik denk als competitiespeler, maar nu al op de banen aan het VanStarkenborghkanaal.

Ron en Marijke onderhielden ook de bloemenpracht voor ons clubhuis. Maar het was eigenlijk vooral Marijkes domein en we noemden het dan ook “Marijkes Toen”.

De uitreiking van de oorkondes behorende bij het erelidmaatschap aan Ron Walstra en Lammert Datema.

Drie ereleden bij elkaar.

Het zou met niet verbazen als dit een competitieteam was met o.a. drie Walstra’s en Joke Leemhuis. Maar ik dit allemaal niet zeker.

Zo lang als het nog ging bleef Ron trouw TIOL bezoeken bij b.v. het Pinkstertoernooi.