Introducés

Als introducé kan iemand die geen lid is van TIOL toch gebruik maken van de banen mits samengespeeld wordt met iemand die wel lid is en de introducé in het bezit is van een gasten-dagvergunning of lid is van een andere (bij de KNLTB aangesloten) tennisvereniging.

De prijs van het gasten-dagvergunning bedraagt voor een senior € 5,- en voor een junior € 2,50 en is geldig voor één dag van 08:00 uur t/m 19:00 uur. NB senior ben je met ingang van het jaar dat je 18 wordt.

Een gasten-dagvergunning krijg je door het verschuldigde bedrag aan de bar van het clubhuis te pinnen. Bovendien moet de naam van de introducé in het gastenboek worden ingeschreven met vermelding van de datum. De vergunning is geldig op de dag dat je hebt betaald. De inschrijving in het gastenboek samen met de kassabon gelden als vergunning. Deze moeten op verzoek worden getoond.

Voor leden van een andere (bij de KNLTB aangesloten) vereniging geldt dat deze ook ingeschreven moeten worden in het gastenboek met vermelding van de datum. De inschrijving samen met de KNLTB ledenpas van de introducé gelden als vergunning en moeten op verzoek worden getoond.

De volgende regels gelden bij het gasten-dagvergunning:

  • Er moet minimaal één TIOL-lid op de baan spelen met de persoon(en) die gebruik maakt van een gasten-dagvergunning. Het TIOL-lid is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de gast(en);
  • Er kan met de gasten-dagvergunning alleen worden gespeeld als er een baan beschikbaar is. Leden van TIOL die hebben afgehangen, hebben dus voorrang.
  • Een TIOL-lid kan samen met een introducé digitaal afhangen. Zoek bij “kies speter” naar introducé.
  • Alle TIOL reglementen zijn ook van toepassing op het gasten-dagvergunning (zie: baanreglement en baan reserveren);
  • De gasten-dagvergunning moet ter plaatse getoond kunnen worden;
  • Een persoon mag maximaal 3 keer geïntroduceerd worden.

Wanneer een introducé besluit lid te worden van TIOL bestaat de mogelijkheid om het geld voor het gasten-dagvergunning terug te krijgen als korting op de contributie. Het nieuwe lid dient dit bij opgave aan te geven zodat het bestuur daarover kan beslissen.

 

Gastenboek

(september 2020)