Aanmelden als lid

Wil je lid worden van TIOL? Geweldig!

De aanmelding verloopt door middel van onderstaand online aanmeldingsformulier.

Daarbij is het volgende wel van belang:

  • Als je niet eerder lid bent geweest van TIOL, vul dan in het veld Opmerkingen in: “Introductie lidmaatschap”.
  • Als je al een KNLTB bondsnummer hebt, vul die dan in in het veld Opmerkingen. Daar kun je eventueel ook je speelsterkte vermelden.
  • De KNLTB eist een echte pasfoto van minimaal 300 bij 400 pixels (horizontaal bij verticaal). Dat is best een grote afbeelding. Heb je geen juiste pasfoto? Rudie Wiersma fotografie (Nieuwstraatpassage 4 Zuidhorn) maakt de juiste digitale pasfoto. Wel even vermelden dat het om een pasfoto voor TIOL gaat.
    Let op: foto’s van onvoldoende kwaliteit worden door de KNLTB geweigerd en daardoor loopt je aanmelding vertraging op.
    Lukt het niet om een pasfoto digitaal aan te leveren, neem dan contact op met de Ledenadministratie
  • De betaling van de contributie verloopt via een automatische incasso.