Contributie

Contributie 2023

De contributie voor 2023 is op de (Extra) Algemene Ledenvergadering vastgesteld op:

  • Senior leden € 165,-
  • Senior leden tot tot en met het jaar dat zij 23 jaar worden: € 70,-
  • Junior leden: € 70,-

Bij de bepaling van Junior of Senior wordt de regel van de KNLTB gevolgd, dat wil zeggen:
Junior ben je tot het jaar waarin je 18 wordt en (dus) Senior ben je met ingang van het jaar waarin je 18 wordt.

Voor gezinnen met meerdere Junior leden geldt een korting: het tweede Junior lid betaalt € 48,- en het derde en eventueel elk volgend Junior lid € 37,-.

Leden die geen gebruik maken van betaling via automatische incasso betalen een toeslag van € 5,- op de contributie.

Contributie bij aanmelding

Nieuwe leden die nog nooit eerder lid zijn geweest van TIOL:

  • ontvangen 50% korting op de contributie in het jaar van aanmelding;
  • betalen naar rato contributie (gerekend in weken tot het eind van het jaar).

 

 

Automatische incasso

TIOL heeft veel baat bij betaling van de contributie en eventueel lesgeld via automatische incasso. Bovendien heb je zelf geen omkijken meer naar de betalingen. Met ingang van 2012 is automatische incasso de standaard manier voor het voldoen van de contributie en eventuele trainingen.

Met ingang van 2020 worden extra kosten in rekening gebracht als u geen gebruik maakt van automatische incasso. U kunt deze kosten voorkomen door TIOL te machtigen. Hiertoe verzoeken wij u een machtigingsformulier van onze website te downloaden, deze uit te printen, in te vullen en te ondertekenen. Daarna kunt u deze terug sturen naar het op het formulier aangegeven adres. U vindt het formulier op het adres: https://tiol.nl/wp-content/uploads/2020/06/machtigingsformulier.pdf