Baan reserveren

Afhangreglement TIOL (2018)

Banen kunnen alleen worden afgehangen via het elektronisch afhangbord. Dit bord hangt in het clubgebouw.

 • Indien je vrijkomt tennissen ben je verplicht om middels het elektronisch afhangbord een baan af te hangen, ook al zijn alle banen vrij.
 • Een baan afhangen is alleen mogelijk met de daarvoor bestemde en voor het seizoen geldige KNLTB ledenpas. Dit kan ook een tijdelijke ledenpas zijn, uitgegeven door of namens het bestuur.
 • Het afhangen van een baan kan per 15 minuten gebeuren op alle vrije banen. Op de op het afhangbord aangegeven tijd heeft men recht om te spelen. Is de baan op dat moment in gebruik, dan mag je de spelers vragen om de baan te verlaten.
 • Om een baan af te hangen voor een enkelspel zijn 2 passen nodig en kan maximaal 30 minuten vastgelegd worden. Voor een dubbelspel zijn 4 passen nodig en kan maximaal 60 minuten vastgelegd worden.
 • De toegestane speeltijd is inclusief het baanvegen en opruimen.
 • Als de afgehangen speeltijd is verstreken, mag je blijven doorspelen tot de baan wordt geclaimd door iemand anders die de baan heeft afgehangen.
 • Als je de baan moet verlaten omdat de volgende spelers willen spelen, dan mag je opnieuw afhangen.
 • De leden die hebben afgehangen, dienen op het park aanwezig te zijn.
 • Senioren en junioren hebben dezelfde rechten met betrekking tot het bespelen van de banen, met uitzondering van het volgende aandachtspunt.
 • Junioren t/m 12 jaar mogen na 18.30 uur niet meer afhangen en alleen doorspelen tot hun baan wordt geclaimd door een ander die ouder is dan 12 jaar en heeft afgehangen voor die baan.
 • Naast dit reglement is het baanreglement van toepassing, zie baanreglement.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Vastgesteld door het bestuur op: 17 mei 2018

Enkele mogelijke vragen en praktijkvoorbeelden

Opnieuw afhangen

Ik heb wel eens gehoord dat als je hebt gespeeld je een uur moet wachten voordat je opnieuw mag afhangen. Klopt dat?

Nee, dat klopt niet. Sinds we een elektronisch afhangbord hebben (en dat is al heel lang) geldt deze regel niet meer. Je mag dus meteen weer afhangen. Wel kan het bestuur ooit besluiten weer een wachttijd in te voeren. Dat wordt dan echter in het afhangbord zelf geregeld. Je kan dan eenvoudig niet weer afhangen tot die wachttijd is verstreken.

Bijdubbelen

Het is erg druk, en er is voorlopig geen baan beschikbaar. Mag ik dan samen gaan spelen met een stel dat al heeft afgehangen? Dus zonder dat ik dan zelf heb afgehangen?

Natuurlijk mag dat dat. Wij juichen dat zelfs toe! Als twee leden hebben afgehangen mogen op die baan best meer dan twee leden spelen. Alleen blijft de tijdsduur gewoon 30 minuten en moet daarna opnieuw worden afgehangen (of doorgespeeld).

Introducé

Ik wil spelen met een door TIOL erkende introducé (in het bezit van gastendagpas of lid van een andere, bij de KNLTB aangesloten, tennisvereniging), wat nu?

In de TIOL-regeling voor introducés staat dat je alleen met een introducé mag spelen als er een baan beschikbaar is. Hang met je ledenpas een baan af. Je krijgt nu een kwartier speeltijd toegewezen. Ga daar met je introducé tennissen. Als het kwartier om is mag je blijven doorspelen tot een ander (die heeft afgehangen op die baan) de baan claimt.

Als je met vier personen speelt (drie TIOL-leden en een introducé) dan hangen de drie TIOL-leden af. Je krijgt dan 45 minuten speeltijd toegewezen. Verder geldt hetzelfde als hierboven.

Nieuw lid

Ik ben net lid van TIOL geworden en heb nog geen ledenpas gekregen. Mag ik nu toch al tennissen?

Tot dat je een ledenpas hebt, word je beschouwd als erkende introducé. Je mag dan uitsluitend vrij tennissen met een of meerdere TIOL-leden. Zie verder het punt Introducé.

Verder mag je meedoen met alle evenementen waarbij je niet zelf hoeft af te hangen, zoal toernooien, de toss e.d.

Pas kwijt

Ik ben mijn pas kwijt en kan dus niet afhangen. Wat nu?

Tot je een nieuwe ledenpas hebt, geldt hetzelfde als voor een nieuw lid dat nog geen pas heeft. Vraag de ledenadministratie een nieuwe pas voor je aan te vragen. Meestal duurt het twee weken voordat die nieuwe pas er is. Je kan ook een spoedpas aanvragen. Dat kost € 5,- maar dan heb je de pas binnen een paar dagen.

Banen geblokkeerd

Er zijn op dit moment geen banen beschikbaar om vrij te tennissen, maar er is wel een baan geblokkeerd waarop niemand tennist. Mag ik van die baan gebruik maken?

Ten behoeve van bepaalde evenementen (toss, training, toernooi, competitie) worden banen geblokkeerd voor vrij tennissen. De vereniging heeft als het ware die banen uitgeleend aan dat evenement. Het kan voorkomen dat op zo’n geblokkeerde baan niet wordt gespeeld (er zijn minder deelnemers aan de toss, de trainer is ziek, een competitiewedstrijd is eerder afgelopen dan gedacht). Neem in zo’n geval contact op met de leiding van het evenement en vraag of je op die baan (even) mag tennissen. Je hoeft dan niet af te hangen (kan ook niet). Je wordt dan beschouwd als deelnemer aan betreffend evenement.