Baanreglement

Baanreglement TIOL (2018)

Om er voor te zorgen dat een ieder probleemloos gebruik kan maken van de banen is een reglement opgesteld. Ieder lid dient zich aan deze regels te houden en kan andere leden aanspreken op het niet nakomen hiervan.

 • De banen zijn geopend van 07:00 tot 23:00 uur. Buiten deze uren zijn de banen gesloten en mag er niet worden getennist. Wanneer de netten omlaag zijn, zijn de banen ook gesloten.
 • De banen mogen alleen worden betreden met tennisschoenen zonder diepteprofielen. Het dragen van sportkleding is verplicht.
 • Vrij tennissen op de banen is alleen toegestaan als men heeft afgehangen en een persoonlijke, geldige KNLTB-ledenpas op naam van TIOL bij zich heeft. Deze ledenpas moet op verzoek worden getoond.
 • Na iedere speelperiode is het slepen van de gehele baan volgens de aangegeven richtingen verplicht. De bezems worden weer opgehangen aan de bezemhaak.
 • Baancommissarissen en bestuursleden hebben de bevoegdheid om een of meerdere banen te sluiten ten gevolge van onderhoudswerkzaamheden of weersomstandigheden. Het baanonderhoud heeft onder alle omstandigheden voorrang.
 • Indien men ‘s avonds wil spelen dan kan gebruik worden gemaakt van de verlichting. In het clubgebouw kan per twee banen de verlichting worden ingeschakeld. Een handleiding hangt boven de knoppen. Waak ervoor dat u de verlichting niet op 2 uur zet terwijl u maar 1 uur gaat tennissen. Zorg voor economisch gebruik van de lichtinstallatie. Steek geen nieuwe verlichting aan als er verlichtte banen vrij zijn.
 • Gedurende het jaar zijn er activiteiten die door de verschillende commissies worden georganiseerd. Voorbeelden zijn de competitie, toernooien, toss en training. Op die momenten zijn er geen of minder banen beschikbaar om vrij te tennissen. In overleg met de organiserende commissie kan men wellicht toch van één of meer banen gebruik maken. De voor de activiteit benodigde banen zijn ruim van te voren geblokkeerd. Via de website kan men tot een week van te voren zien hoeveel en welke banen geblokkeerd zijn voor deze activiteiten.
 • Bij bijzondere evenementen kan door het bestuur besloten worden aan de banen tijdelijk een andere bestemming te geven. Dit soort van evenementen worden op tijd aangekondigd in TIOL nieuws of via de website.
 • De vereniging acht zich op geen enkele manier aansprakelijk voor:
  a. ongevallen en/of lichamelijk letsel door leden van de vereniging en bezoekers op of rond de banen opgelopen;
  b. ontvreemde of verloren geraakte eigendommen, alsmede eventuele beschadigingen van eigendommen van spelers of bezoekers.
 • Naast dit reglement is het reglement voor het afhangen van een baan van toepassing, zie afhangreglement.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Vastgesteld door het bestuur op: 17 mei 2018