De Kiestra Beker

De Kiestra beker is onze beker van verdienste. Het is een zilveren wisselbeker die wordt uitgereikt aan TIOL-leden die zich bestuurlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor TIOL.

De oorsprong van de beker is een beetje in de vergetelheid geraakt. Zeker is dat de beker in 1965 door firma Kiestra ter gelegenheid van de opening van de nieuwe banen achter Balk ter beschikking is gesteld. Of deze firma een bedrijf is dat aan de aanleg van die banen heeft meegewerkt of dat juwelier Kiestra wordt bedoeld, is niet helemaal duidelijk.

Ons erelid Lammert Datema was in 1965 de eerst die de beker in ontvangst mocht nemen.

Sinds 1993 kent de beker het volgende reglement:

Art.1 De beker wordt uitsluitend uitgereikt aan leden die zich op bestuurlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
Art.2 De beker is een wisselbeker en blijft minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar in bezit van betreffend lid.
Art.3 Uiterlijk 3 maanden voor afloop van de onder art.2 genoemde periode doet de bekerhoud(st)er een voorstel voor opvolging aan het bestuur van de vereniging
Art.4 Het overhandigen van de beker aan de opvolg(st)er geschiedt door de bekerhoud(st)er
   

 

PENTAX DIGITAL CAMERA

2023: Sebastiaan Nienhuis
2022: Mark van der Velde
2020: Nathan Pluijter
2018: Esther Rodenburg
2016: Ilse Hendriksen
2014: Marlolein Keulen
2012: Sjoerd van der Molen
2011: Eric Timmer
2010 Susan Postma
2009: Henny Woldman
2008: J. Dompeling
2007: R.Velthuis
2006: T. Broos
2004: R.Roede
2002: E. Schimmel
1999: H.W. en G. Pol
1998: R.J. en M.E. Walstra
1996: C. van Dijk
1993: N. Suurmeijer
1990: A. Ruiter
1975: W. Velthuis
1967: A. Hamstra
1966: H. Cornelius
1965: L. H. Datema