De Kiestra Beker

De Kiestra beker is onze beker van verdienste. Het is een zilveren wisselbeker die wordt uitgereikt aan TIOL-leden die zich bestuurlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor TIOL.

De oorsprong van de beker is een beetje in de vergetelheid geraakt. Zeker is dat de beker in 1965 door firma Kiestra ter gelegenheid van de opening van de nieuwe banen achter Balk ter beschikking is gesteld. Of deze firma een bedrijf is dat aan de aanleg van die banen heeft meegewerkt of dat juwelier Kiestra wordt bedoeld, is niet helemaal duidelijk.

Ons erelid Lammert Datema was in 1965 de eerst die de beker in ontvangst mocht nemen.

Sinds 1993 kent de beker het volgende reglement:

Art.1 De beker wordt uitsluitend uitgereikt aan leden die zich op bestuurlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
Art.2 De beker is een wisselbeker en blijft minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar in bezit van betreffend lid.
Art.3 Uiterlijk 3 maanden voor afloop van de onder art.2 genoemde periode doet de bekerhoud(st)er een voorstel voor opvolging aan het bestuur van de vereniging
Art.4 Het overhandigen van de beker aan de opvolg(st)er geschiedt door de bekerhoud(st)er

 

PENTAX DIGITAL CAMERA