Tennistraining 2023

Tiol Tennistraining 2023 voorjaar/zomer

In week 14 zal de nieuwe trainingsserie starten, deze zal net als vorig jaar op de woensdag, donderdag en vrijdagochtend worden gegeven.

Voor de jeugd geldt dat er bij deze serie tot aan de herfstvakantie doorgetraind wordt.
Rond die tijd kun je aangeven of je eventueel nog door wilt trainen tot aan de kerstvakantie.

Op de volgende dagen en binnen genoemde tijdsvakken is dit mogelijk: woensdag van 14:00 tot 18:30 uur en donderdag van 15:30 tot 18:30 uur. Uitgangspunt hierbij is dat de jongste jeugd (rood en oranje) vroeg in de middag en de oudere jeugd (groen en geel) later op de middag traint.
Net als voorgaande jaren kun je ervoor kiezen om 2x in de week te trainen.

Voor de senioren wordt er een serie van 16 lessen aangeboden.
Op de volgende dagen en binnen genoemde tijdsvakken is dit mogelijk: woensdagavond van 18:45 tot 22:00 uur, donderdagavond van 18.45 tot 22.00 uur en vrijdagochtend van 9:00 tot 12:00.

In de weken 17 en 18 (meivakantie) en 30 tot en met 35 (zomervakantie) wordt er geen les gegeven. Tevens is er op 18 en 19 mei wegens hemelvaart geen training.

Kosten:
Jeugd, tot herfstvakantie, 1x per week                                             € 140
Jeugd, tot herfstvakantie, 2x per week                                             € 245
Senioren, 16 lessen in een groep van 6-8 personen                       € 125

Aanmelden kan via e-mail henrischeer@hotmail.com tot en met 28 maart.

Geef bij de aanmelding aan op welke dag(en) en tijden je beschikbaar bent, liefst zo ruim mogelijk, dat vergemakkelijkt het indelen.
Voor de jeugd geldt: geef even aan indien je 2x in de week wilt trainen!

Verdere voorwaarden staan in het lesreglement.

Voor vragen kun je natuurlijk ook via bovenstaand e-mailadres bij mij terecht.

Groeten en tot op de tennisbaan,
Henri Scheeringa