Inschrijven Zomertraining 2019

Tiol  Tennistraining 2019

Het nieuwe tennisseizoen staat weer voor de deur. In april zullen dan ook de lessen weer van start gaan en net als de voorgaande jaren worden deze op woensdag en vrijdag gegeven.
De training begint in week 14, voor de woensdag dus op 3 april en voor de vrijdag op 5 april.

De jeugd kan net als vorig jaar ervoor kiezen zich gelijk voor het hele jaar op te geven, de andere optie is tot aan de zomervakantie. Tevens bestaat er wederom de mogelijkheid om 2x per week te trainen.
De volgende dagen en tijden zijn mogelijk: woensdag van 13:30 tot 18:30 uur en vrijdag van 14:00 tot 18:30 uur. Uitgangspunt hierbij is dat de jongste jeugd vroeg in de middag en de oudere jeugd later op de middag traint.

Voor de senioren wordt er een serie van 16 lessen aangeboden. Na afronding van deze serie, ongeveer eind september, kan er bij voldoende animo in overleg met de trainer doorgetraind worden tot aan de herfstvakantie.
De volgende dagen en tijden zijn mogelijk: woensdagavond van 19:00 tot 22:00 uur, vrijdagochtend van 9:30 tot 12:00 uur en vrijdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

In de weken 17, 18 (meivakantie), 29 t/m 34 (zomervakantie) en 43 (herfstvakantie) worden er geen lessen gegeven.  Tevens is er op 31 mei, de vrijdag na hemelvaart, geen training.

De kosten: 
Jeugd, tot aan de zomervakantie, 1x per week                               €   85
Jeugd, tot aan de zomervakantie, 2x per week                               € 155
Jeugd, hele jaar tot aan de kerstvakantie, 1x per week                  € 170
Jeugd, hele jaar tot aan de kerstvakantie , 2x per week                 € 300
Senioren,  16 lessen                                                                       € 105

Aanmelden kan via e-mail henrischeer@hotmail.com tot en met 25 maart.
Geef bij de aanmelding aan op welke dag (of beide) en tijden je beschikbaar bent, liefst zo ruim mogelijk, dat maakt het indelen iets gemakkelijker.
Voor de jeugd geldt dus dat er ook aangegeven moet worden of er 1 of 2 x per week getraind wordt en of er tot aan de zomer- dan wel kerstvakantie getraind wordt.

Verdere voorwaarden staan in het lesreglement. Lees dat dus ook even door.

Voor vragen kun je natuurlijk ook bij mij via bovenstaand e-mailadres terecht.

Groeten en tot op de tennisbaan,
Henri Scheeringa

 

Toekomstige evenementen

  1. Ambitieavond

    vrijdag 7 februari | 20:00 - 22:00
  2. Jaarvergadering 2020 ??

    donderdag 27 februari | 20:00 - 22:00
  3. NL DOET DAG

    zaterdag 14 maart | 09:30 - 13:30