Baanonderhoud algemeen

Inleiding

De gemeente is eigenaar van de banen en verzorgt het zogenaamd groot jaarlijks onderhoud. Het dagelijks en wekelijks onderhoud van de banen wordt door TIOL zelf verzorgd. De banen vallen onder de verantwoordelijkheid van de wethouder van sportzaken. De toezichthoudend ambtenaar is de heer T. Baar, tel: 0594 508876.

De gemeente verzorgt ook het groen rondom de banen met uizondering van het ‘groen’ op de heuvel waarv ook het clubhuis op staat. TIOL heeft de ‘heuvel’ in erfpacht van de gemeente en is daar zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.

Het groot, jaarlijks onderhoud van de banen is door de gemeente uitbesteed aan Arcadis.

 

Wekelijks onderhoud

De SmashCourt banen zoals we die momenteel bij TIOL hebben, zijn redelijk onderhoudsarm, maar vereisen wel wekelijks baanonderhoud. Dit onderhoud is vooral gericht op het schoonhouden van de baan, het loshouden van de bovenlaag en het waarnodig aanvullen van het keramische zand. Zie voor nadere details over de achtergronden de:
Onderhoudsinstructies SmashCourt van Arcadis.

 

Uitvoering (wekeliiks) onderhoud

De uitvoering van het onderhoud bij TIOL staat beschreven in een het stuk
TIOL en SmashCourt (V3 maart 2020)
van Eric Schimmel.

Het wekelijks onderhoud van de banen wordt uitgevoerd door de leden van TIOL zelf. Hiervoor zijn drie onderhoudsgroepen die elk een baanvak onderhouden.
Baanvak 1/2 (de banen 1 en 2) door 55+ tossers
Baanvak 3/4 (de banen 3 en 4) door een viertal heren competitieteams
Baanvak 5/6 (de banen 5 en 6) door een viertal onderhoudsploegen (o.a. mixed competitieteams)

 

Coordinatie

Het baanonderhoud wordt gecoordineerd door:
Nathan Pluijter,
pluijterkaandorp@gmail.com
06 14684986

 

Opmerkingen:

  1. De gemeente levert/betaalt, op verzoek van TIOL, materialen voor het onderhoud zoals: sleepnet, staalborstel, harken, gravelschraper, lijnborstels, netten, infill e.d. Aanvragen lopen tot nader order via Eric Schimmel.
  2. T.b.v. het baanonderhoud is een logboek aangemaakt. U kunt deze bekijken c.q. een melding in het logboek aanbrengen door hier te klikken